Khách hàng thanh toán có thể chuyển khoản theo các ngân hàng dưới đây. Nội dung chuyển khoản: ” Công ty XXX thanh toán hợp đồng ABC (số hợp đồng).”

Ngân hàng TNHH Indovina

Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn

Số tài khoản: 6310456001

Chi nhánh: Thiên Long, Hà Nội

Địa chỉ: 36 Hoàng Cầu, Hà Nội

Switch code: IABBVNVX

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn

Số tài khoản: 12010006826420

Chi nhánh: Sở giao dịch, Hà Nội

Switch code: BIDVVNVX

Ngân hàng Techcombank

Tên tài khoản: Trần Thị Mỹ Ngọc

Số tài khoản: 19033726195011

Chi nhánh: PGD Trần Đăng Ninh, Hà Nội